Ceník

Vyšetření sportovní ambulance

Základní sportovní prohlídka
do 12 let

délka cca 30 – 40 min.

Obsah vyšetření:

⸺ Základní anamnéza

⸺ Antropometrie (výška, váha, podkožní tuk)

⸺ Klidová spirometrie

⸺ Klidové EKG

⸺ Vyšetření lékařem

Cena 600,- Kč

Základní sportovní prohlídka
nad 12 let

délka cca 30 – 40 min.

Obsah vyšetření:

⸺ Základní anamnéza

⸺ Antropometrie (výška, váha, podkožní tuk)

⸺ Klidová spirometrie

⸺ Submaximální zátěžové EKG W170

⸺ Vyšetření lékařem

Cena 800,- Kč

Sportovní prohlídka + maximální zátěžový test na kole nebo běžeckém pásu

délka 60 min.

Obsah vyšetření:

⸺ Základní anamnéza

⸺ Antropometrie (výška, váha, podkožní tuk)

⸺ Zátěžová spiroergometrie, stanovení aerobního a anaerobního prahu, VO2max

⸺ Klidové EKG + zátěžové EKG

⸺ Klidový laktát před a po výkonu (na vyžádání)

⸺ Stanovení acidobazické rovnováhy (na vyžádání)

⸺ Vyšetření lékařem

Vyšetření je určenou pro starší 15 let nebo u mladších na vyžádání trenérů případně rodičů a po konzultaci s lékařem.

Stanovení laktátu a acidobazické rovnováhy 500,- Kč

Cena 1 500,- Kč

Stanovení skladby těla

délka 45 min.

Obsah vyšetření:

⸺ Základní anamnéza

⸺ Stanovení skladby těla na profesionálním denzitometrickém přístroji

Cena 1500,- Kč

Měření v terénu

délka i cena stanoveny individuálně

Obsah vyšetření:

⸺ Měření laktátu v terénu

Individuálně