MediSPORT

  • Sportovní prohlídky
  • Zátěžové testy
  • Specializovaná vyšetření složení těla na přístroji InBody nebo DEXA
  • Individuální měření v terénu

Aktuality

Nový přístroj InBody

Nainstalovali jsme nový špičkový přístroj InBody 770 pro analýzu složení těla. Přístroj měří tělesný tuk včetně obsahu...

Více ⟶

Kdo jsme

Jsme nová ambulance tělovýchovného lékařství vybavená nejmodernějším zařízením firem MR Diagnostic a Medesa pro zdravotní a zátěžové sportovní prohlídky.

Testy probíhají na profesionálním cyklistickém ergometru nebo běžeckém pásu s nastavitelným sklonem.

Součástí vyšetření je spirometrie, zátěžová spiroergometrie, klidové i zátěžové EKG submaximální i maximální, měření laktátu a acidobazické rovnováhy.

Vyšetření jsou určena pro začínající, pokročilé i profesionální sportovce, od dětí po dospělé.

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Lékař: MUDr. Eva Kučerová

Sestry: Ludmila Osičková, Barbora Závadová

Odborný garant pro tělovýchovné lékařství: MUDr. Lubomír Nečas

Odborný garant pro klinickou biochemii: MUDr. Pavel Novosad

Co nabízíme

Jsme tu proto, abychom vám pomohli naplnit vaše sportovní cíle. Ať už jste začínající sportovec, výkonnostní nebo profesionální sportovec, trenér nebo rodič sportujícího dítěte. Centrem našeho zájmu bude nejen výkon, ale především zdraví sportovce.

Veškerá naše vyšetření (vyjma specializovaných DEXA vyšetření a individuálního měření v terénu) jsou koncipována i jako preventivní prohlídky pro sportovní kluby.

Základní sportovní prohlídka

Součástí každé prohlídky je komplexní vyšetření lékařem, anamnéza, analýza složení těla na přístroji InBody (váha, výška, BMI, celková i segmentální analýza svalů a tělesného tuku), měření TK a klidového/zátěžového EKG dle věku sportovce a spirometrické vyšetření.

Zátěžová vyšetření na cykloergometru nebo bežeckém ergometru (běhátku)

Je určeno pro sportovce starší 15 let (po dohodě mezi trenérem/rodiči a lékařem je možno i u mladších sportovců).
Vyšetření probíhá na bicyklovém ergometru nebo běhátku. Po úvodní zátěži, která nahrazuje rozcvičení, následuje postupně zvyšující se zátěž až do maxima. V průběhu testu je pomocí speciální masky upevněné na obličeji měřena spotřeba kyslíku a množství vydechovaného oxidu uhličitého. Po celou dobu testu je kontinuálně snímáno EKG a opakovaně změřena hodnota TK. Výsledkem testu je stanovení maximální spotřeby kyslíku (VO2max), aerobního a anaerobního prahu, maximální TF, maximálního momentálního výkonu.
Stanovení pozátěžové koncentrace laktátu a acidobazické rovnováhy v kapilární krvi je možno po předběžné domluvě.

Individuální měření v terénu

Měření laktátu v terénu, je vždy individuálně dohodnuto s trenérem.

Specializovaná vyšetření u vrcholových a výkonnostních sportovců

U vrcholových a výkonnostních sportovců je třeba podrobnějších matematických analýz spojených se svalovou hmotou, proto u nich vždy a u ostatních sportovců na vyžádání je doporučováno složení těla stanovit na zdravotnickém profesionálním denzitometrickém přístroji DEXA (dual-emission X-ray absorptiometry) od výrobce GE. Zátěž zářením je zde ve srovnání s rtg vyšetřením zcela zanedbatelná. Výsledkem tohoto vyšetření je protokol o tělesném složení – stanovení celkového % tuku, % tuku v jednotlivých segmentech, absolutního množství tuku v celém těle i v segmentech, množství aktivní tělesné hmoty celkově i v tělesných segmentech, plocha, hmota a objem viscerálního tuku.

Objednávky termínů

Vyšetření provádíme pouze po předchozím objednání.

K prohlídce je potřeba vyplnit formulář se základními údaji. Pro urychlení vyšetření si, prosím, doneste již vytištěný a vyplněný formulář a dostavte se 15 minut před objednaným termínem prohlídky.

U dětí do 15 let včetně musí být formulář podepsán zákonným zástupcem.

 

Objednávky termínů:
Telefon: 734 132 130 (od 8 do 13 hodin)
e-mail: medisport@mediekos.cz

Jak se nachystat a co si vzít s sebou na prohlídku:

  • ráno nasnídat, poslední jídlo nejpozději 2 hodiny před vyšetřením
  • dostatečný příjem tekutin (3 hodiny před vyšetřením nepít nápoje s obsahem kofeinu), doporučujeme 2 hodiny před vyšetřením vypít každou hodinu 0,5 litru vody, postupně po malých dávkách
  • 12 hodin před vyšetřením nepít alkohol a nekouřit
  • vyšetření není vhodné po namáhavém tréninku
  • sportovní oblečení a čistou sportovní obuv
  • ručník a toaletní potřeby (po testu  je možno se osprchovat) na vyšetření se dostavte 15 min. před objednaným termínem prohlídky.
V případě akutní nemoci (nachlazení, zvýšená teploty, zažívací potíže) není možno vyšetření absolvovat! Dle aktuálně platné legislativy je nutné pro sportovce, kteří žádají posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu donést aktuální výpis ze zdravotnické dokumentace od registrujícího lékaře (praktický lékař pro děti a dorost, všeobecný praktický lékař).

Spolupracujeme

Naše sportovní ambulance úzce spolupracuje:

Kontakty

Mediekos Ambulance, s.r.o.
Třída Tomáše Bati 3910, 760 01 Zlín
Telefon: 734 132 130
e-mail: medisport@mediekos.cz

POZOR: k prohlídkám přijímáme pouze předem objednané klienty